Izbirni predmeti I. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, oz. v 1. razredu z opisno oceno. Ocene se vpisujejo v redovalnico in učenec napreduje, če je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca se evidentira enako kot pri vseh ostalih predmetih, kar pomeni, da morate vsako učenčevo odsotnost starši opravičiti.

Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

 

Neobvezni izbirni predmeti od 4. do 6. razreda v šolskem letu 2024/2025

V šolskem letu 2024/25 bo šola učencem od 4. do 6. razreda ponudila možnost učenja drugega tujega jezika (angleščine), poleg tega pa še šport in umetnost.

Drugi tuji jezik se izvaja dve uri na teden, ostali predmeti pa eno uro na teden.

Učenci prostovoljno izberejo do 2 uri (lahko tudi 1) na teden neobveznega izbirnega predmeta. V kolikor učenec izbere drugi tuji jezik, ki se izvaja dve uri na teden, je s tem izpolnil izbiro. Če učenec izbere tuji jezik je smiselno, da ga obiskuje vsaj eno triletje oz. neprekinjeno lahko tudi šest let.

Seveda pa se lahko učenec odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

Neobvezni izbirni predmeti od 7. do 9. razredu v šolskem letu 2024/2025

V šolskem letu 2024/2025 bo šola učencem od 7. do 9. razreda kot neobvezni izbirni predmet ponudila drugi tuji jezik angleščino, ki se izvaja dve uri na teden. Neobvezni izbirni predmet angleščino priporočamo učencem,:

 1. – če jih veseli učenje tujega jezika (angleščine) in se ga želijo učiti 4 ure na teden (obvezni + neobvezni izbirni predmet angleščina);
 2. – če ima učenec interes za učenje enournih predmetov (več kot enega), želi pa se učiti tudi tujega jezika;
 3. – če učenec obiskuje 8. ali 9. razred in se še ni učil angleščine, torej kot začetnik. 

 1. II. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
 2. Najpomembnejše informacije, ki jih je dobro vedeti pred odločitvijo, katere izbirne predmete bo učenec obiskoval, so: 
  • Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši vložijo na šolo pisno vlogo za oprostitev sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih z dokazili najpozneje do 30. junija 2024 (potrdilo o vpisu v glasbeno šolo). Ocena iz glasbene šole se učencu ne vpiše v šolsko spričevalo.
  • Pri izbirnih predmetih so učenci ocenjeni. Ocena mora biti pozitivna. V primeru, da je ocena negativna, učenec opravlja popravni izpit.
  • Učenec lahko vsako leto zamenja izbirni predmet.
  • Izvajanju vsakega izbirnega predmeta je namenjena ena šolska ura na teden, tujim jezikom pa dve šolski uri na teden.

   

  Svetujemo vam, da dobro premislite in izberete predmet, ki vas veseli in pri katerem boste glede na svoje sposobnosti in interes čim uspešnejši. Pred izpolnjevanjem vprašalnika si spodaj v priponki oglej predstavitve izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/2025:

  Predstavitev izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/2025:

  Predstavitev obveznih izbirnih predmetov_2024_2025

  Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov_2024_2025

  Obvestilo – Neobvezni izbirni predmet od 7. do 9. razreda 2024_2025

 3.  

 4. Povezava do učnih načrtov
   

 5. Povezave do obrazcev:

  SOGLASJE o izbiri treh ur izbirnih predmetov
  Vloga za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov 

 

Arhiv prispevkov

Bližajoči se dogodki

Koledar dogodkov

junij 2024
PTSČPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« Maj   Jul »
Dostopnost