Let’s STEM up our education

Z letošnjim šolskim letom smo začeli z Erasmus+ projektom, ki bo trajal do septembra 2022. Že v naslovu projekta je z besedno igro prikazano, kaj želimo s projektom doseči, in sicer spodbuditi uporabo metode STEM v izobraževanju.

STEM

je kratica za znanost (S), tehnologijo (T), tehniko oz. inženirstvo (E) in matematiko (M). Cilj metode je uporabiti teoretično znanje iz različnih področij v praksi.

Nekaj od tega so učenci že spoznali. V prvi triadi skozi različne delavnice povezane s tujim jezikom in uporabo matematičnih in tehničnih znanj v praksi. Ravno tako je bila metoda STEM glavno vodilo za dan dejavnosti STEM delavnice, kjer so vsi učenci šole bili vpeti v lastno razmišljanje pa tudi sodelovanje z brati/sestrami.

Za današnji čas in čas, ki prihaja je pomembno, da se učenci učijo kritično razmišljati, razvijati ideje in načine kako priti do rešitev in ugotovitev; kako skupaj z drugimi priti do željenega cilja. S projektom želimo razbiti popularni stereotip, da ženske nismo za robotiko, elektroniko, tehniko ipd. ter graditi na samozavesti vseh učencev pri uporabi svojih znanj in medsebojni komunikaciji.

V šoli je premalo časa za usvajanje nekaterih od teh znanj, zato želimo prek projekta to metodo čim bolj vključiti v pouk oz. dejavnosti v in izven šole.

V projektu sodeluje šest držav. Poleg Slovenije še Italija, Poljska, Romunija, Grčija in Turčija. V vsaki od teh držav, razen v Grčiji, bo potekala izmenjava učencev (naših in učencev ostalih držav). V vsaki državi bodo določene delavnice povezane s kodiranjem, robotiko, programiranjem, oglaševanjem. Poleg teh znanj, bodo ti učenci prejeli še veliko več. Spoznali bodo nove kraje, kulturo in ljudi ter si tako širili svoja obzorja. Uporabili bodo tuj jezik tudi v praksi. Uradni jezik projekta je angleščina, ampak nikoli se ne ve, s kom lahko kateri jezik utrjuješ.

V projektni skupini so učitelji in učenci, ki skrbijo za spletno stran, Erasmus+ kotiček in se udeležujejo projektnih izmenjav v tujini (5 učencev in 2 učitelja). Čeprav so izmenjave namenjene učencem od 7. do 9. razreda želimo, da je v projekt vpletena cela šola.

Zaradi razmer, ki nas spremljajo že nekaj časa, smo bili primorani izmenjave opustiti in jih prestaviti za nedoločen čas. Na šoli pa vseeno skušamo izvajati dejavnosti povezane s projektom.

Na projektni spletni strani, http://erasmu s2020.splet.arnes.si/, si lahko o projektu in sodelujočih državah preberete več. Na spletni strani lahko najdete tudi logotip, ki je zmagal na meddržavnem projektnem tekmovanju v ustvarjanju projektnega logotipa. Ustvarila ga je učenka V. O. iz devetega razreda.

Dostopnost