Svetovni dan čebel, 20.5.2024

Na šoli smo v ponedeljek 20. maja obeležili Svetovni dan čebel. Dogodki so potekali v okviru oddelka podaljšanega bivanja, kjer nam je učiteljica, ki se tudi sama ukvarja s čebelarstvom, pripravila poučno in zanimivo predstavitev.

Učiteljica je učence seznanila z osnovami čebelarstva. Predstavila je čebeljo družino, ki jo sestavljajo matica, trot in delavke, ter razložila njihove vloge v panju. Pokazala je tudi, kako izgleda čebelnjak in opisala proces pridobivanja medu. Učenci so se naučili, kako čebele nabirajo nektar in cvetni prah, ter kako iz njega izdelajo med, ki ga shranjujejo v satovju.

Po zanimivi predstavitvi so se lotili ustvarjalnih delavnic. Iz papirja so izdelali čebelice in rožice, ki krasijo razrede in šolske hodnike. Vsak učenec je izdelal svojo čebelico, pri čemer so uporabili različne tehnike in materiale, kot so barvni papir, škarje, lepilo in barvice.

Sledil je praktični del, kjer smo se z učenci odpravili na šolske gredice, da bi opazovali čebele v naravi. Učencem smo  pokazali, kako čebele letajo od cveta do cveta in nabirajo nektar. S pomočjo lupe so si lahko podrobno ogledali čebele pri njihovem delu. Opazovanje čebel je učence zelo navdušilo in jim omogočilo, da so v praksi videli, kar so se prej naučili v razredu.

Obeležitev Svetovnega dneva čebel je bila izjemno poučna in zabavna. Učenci so pridobili veliko novega znanja o čebelah in njihovi pomembni vlogi v naravi. S tem dogodkom smo se tudi zavedli, kako pomembno je varovati čebele in njihovo okolje.

Zapisala: Barbara Dravec

Dostopnost