8.a

S 30. 3. 2020 bodo navodila za pouk podana v spletnih učilnicah.

Kako učenec/učenka pride do spletnih učilnic? – KLIKNI

 

Navodila za delo v spletni učilnici

________________________________________________________________________________________________

ARHIV

 

Bližnjice do navodil za pouk na daljavo za posamezen učni predmet

Petek, 27. 3. 2020

27 3 ŠPO odbojka 2 (opomba: Teke, ki jih morate izvesti izvajate glede na vremenske pogoje. Časa imate do nedelje zvečer (baje bo za vikend lepo), v kolikor bo še vedno slabo vreme bom vas o naslednjem roku za oddajo le teh obvestil).

27 03 2020 BIO 8 Druga ura biologije na daljavo
27 03 2020 BIO 8 Druga ura biologije na daljavo (PPT)

27 03 2020 KEM 8 Druga ura kemije na daljavo
27 03 2020 KEM 8 Druga ura kemije na daljavo (PPT)

27 03 2020 GUM 8 Prva ura pouka na daljavo

27 03 2020 TJN 8 Beruf deiner Eltern

 

Četrtek, 26. 3. 2020

 

26 03 2020 FIZ 8 Sila trenja

26 03 2020 BIO 8 Prva ura biologije na daljavo
26 03 2020 BIO 8 Prva ura biologije na daljavo (PPT)

26 03 2020 Tretja ura SLJ 8 na daljavo

26 03 2020 TJN 8 Beruf Friseur

26 03 2020 LS1 Prva ura likovnega snovanja na daljavo

26 3 2020 MAT 8 Krog in njegovi deli

Sreda, 25. 3. 2020

25 03 2020 Druga ura SLJ 8 na daljavo

25 3 ŠPO uvod-navodila

25 3 2020 ŠPO tedenska – TEK

25 3 2020 ŠPO odbojka 1

25 03 ZGO8 POSLEDICE INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE

25 03 DKE8 PRVA URA POUKA NA DALJAVO

25 3 2020 MAT 8 Utrjevanje

 

 

Torek, 24. 3. 2020

24.3 2020 MAT 8 IZRAZI PREMO OBRATNO

rešitve 23 3 2020 MAT 8 Preverjanje znanja

24 03 2020 TJN 8 Berufe

24 03 2020 IP 789 DIP Opazovanje Lune

24 03 2020 TIT 8 Strojni elementi

24 03 2020 AI789 (789) Present simple_+,-

24 03 GEO8 Kanada in Srednja Amerika

24 03 TVZ – PRVA URA POUKA NA DALJAVO

24 03 2020 KEM 8 Prva ura kemije na daljavo

24 03 2020 KEM 8 Prva ura kemije na daljavo (PPT)

24 03 2020 ONA 8 Prva ura izbirnega predmeta na daljavo

24 03 ZGO8 INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA – rešitve za 23 04

 

Ponedeljek, 23. 3. 2020

23 03 2020 FIZ 8 Prva ura fizike na daljavo

23 03 2020 IP OGU 789 Prva ura izbirnega predmeta OBDELAVA GRADIV

23 3 2020 ŠPO uvod-navodila

23 3 2020 ŠPO tedenska – TEK

23 3 2020 Prva ura IŠP

23 03 ZGO8 INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA (1)

23 3 2020 MAT 8 Preverjanje znanja

23 03 2020 LUM 8 Prva ura likovne umetnosti na daljavo

23 03 2020 ID-9 Prva ura interesne dejavnosti v devetletki na daljavo

23 03 2020 Prva ura SLJ 8 na daljavo