7.a 

S 30. 3. 2020 bodo navodila za pouk podana v spletnih učilnicah.

Kako učenec/učenka pride do spletnih učilnic? – KLIKNI

 

Navodila za delo v spletni učilnici

________________________________________________________________________________________________

ARHIV

Bližnjice do navodil za pouk na daljavo za posamezen učni predmet

Petek, 27. 3. 2020

27 03 2020 TJN 7 Im Tiergeschäft

27 03 2020 GUM 7 Prva ura pouka na daljavo

27 03 2020 Četrta ura SLJ 7 na daljavo

27 3 2020 MAT 7 Štirikotnik

27 03 GEO7 GOSPODARSTVO VZHODNE EVROPE IN SEVERNE AZIJE

Četrtek, 26. 3. 2020

26 3 ŠPO odbojka 2 (opomba: Teke, ki jih morate izvesti izvajate glede na vremenske pogoje. Časa imate do nedelje zvečer (baje bo za vikend lepo), v kolikor bo še vedno slabo vreme bom vas o naslednjem roku za oddajo le teh obvestil).

26 03 2020 NAR 7 Tretja ura naravoslovja na daljavo
26 03 2020NAR 7 Tretja ura naravoslovja na daljavo (PPT)

26 03 ZGO7 RIMSKA DRŽAVA POSTANE IMPERIJ

26 03 2020 Tretja ura SLJ 7 na daljavo

26 03 2020 TJN 7 Übung mit Interrogativpronomen und Demonstrativpronomen

26 3 2020 MAT 7 Odstotki – preverjanje

26 03 2020 LS1 Prva ura likovnega snovanja na daljavo

Sreda, 25. 3. 2020

25 03 2020 Druga ura SLJ 7 na daljavo

25 03 2020 NAR 7 Dvoživke Druga ura naravoslovja na daljavo
25 03 2020 NAR 7 Druga ura naravoslovja na daljavo
25 03 2020 NAR 7 kviz Druga ura naravoslovja na daljavo

25 03 2020 TJN 7 Übungen mit Perfekt

25 03 2020 RU 7 Klepet po spletni učilnici

 

 

Torek, 24. 3. 2020

24 3 2020 MAT 7 Odstotki – vaje

rešitve 23 3 2020 MAT 7 Preverjanje znanja

24 03 2020 TJN 7 Im Tierheim Arche Noah

24 03 2020 IP 789 DIP Opazovanje Lune

24 03 DKE7 PRVA URA POUKA NA DALJAVO

24 03 GEO7 VZHODNA EVROPA IN SEVERNA AZIJA

24 03 TVZ – PRVA URA POUKA NA DALJAVO

24 03 2020 AI789 (789) Present simple_+,-

24 03 2020 ŠPO uvod-navodila

24 3 2020 ŠPO tedenska – TEK

 24 3 2020 ŠPO odbojka 1

24 03 ZGO7 RIMSKA DRŽAVA OD REPUBLIKE DO CESARSTVA – REŠITVE ZA 23. 03

 

 

 

 

Ponedeljek, 23. 3. 2020

23 03 2020 IP OGU 789 Prva ura izbirnega predmeta OBDELAVA GRADIV

23 3 2020 ŠPO uvod-navodila

23 3 2020 ŠPO tedenska – TEK

23 3 2020 Prva ura ŠSP

23 03 2020 NAR 7 Prva ura naravoslovja na daljavo23 03 2020 NAR 7 Prva ura naravoslovja na daljavo (PPT)

23 03 ZGO7 RIMSKA DRŽAVA OD REPUBLIKE DO CESARSTVA (1)

23 3 2020 MAT 7 Preverjanje znanja

23 03 2020 LUM 7 Prva ura likovne umetnosti na daljavo

23 03 2020 ID-9 Prva ura interesne dejavnosti v devetletki na daljavo

23 03 2020 Prva ura SLJ 7 na daljavo