ric

NPZ

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen:

 

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: nacionalno preverjanje znanja).

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Sporočamo Vam, da je za šolsko leto 2015/2016 Državni izpitni center pripravil publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Še več podrobnosti najdete na spletnih straneh Rica .

Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem.

Povzeto in prirejeno po informacijah, ki so objavljene na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Koledar NPZ 2018

V šolskem letu 2018/2019 bo na OŠ Bogojina tretji predmet na NPZ tuji jezik nemščina.

NPZ 3. razred

Aprila 2018 se je na šolah s slovenskim učnim jezikom izvedlo prvo poskusno preverjanje znanja za tretješolce iz slovenščine in matematike.

Povezava na Povabilo in Poročilo.

Letos se bo izvedlo drugo poskusno preverjanje in k temu se je prijavila tudi OŠ Bogojina in smo ena izmed 132 izbranih šol.

Poskusno preverjanje v 3. razredu bomo izpeljali v skladu z Rokovnikom in Navodili za izvedbo poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu.

Izvedba poskusnega preverjanja

ROKOVNIK DEJAVNOST
Sreda, 3. 4. 2019 Poskusno preverjanje iz slovenščine
Torek, 9. 4. 2019 Poskusno preverjanje iz matematike

Dovoljeni pripomočki

PREDMET PRIPOMOČKI
slovenščina modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik
matematika modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šilček in ravnilo

 

Potek poskusnega preverjanja

  • Preverjanje se lahko izvede katerokoli šolsko uro na dan pisanja.
  • Učenci rešujejo preizkus 45 minut.
  • Med pisanjem učitelj ne daje dodatnih pojasnil.

Seznanitev z dosežki

Učenci in starši bodo z dosežki seznanjeni na enak način kot pri šolskem preverjanju znanja (npr. med poukom, na govorilnih urah).

Hranjenje dokumentacije

Rešene preizkuse učencev hrani šola najmanj do konca šolskega leta, nato lahko učenci svoje preizkuse odnesejo domov.

OŠ Bogojina – predstavitveni film

Fotoutrinki

Arhiv prispevkov

Bližajoči se dogodki

Koledar dogodkov

februar 2020
PTSČPSN
« Jan   Mar »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29