V letošnjem šolskem letu bomo na šoli izvajali projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah. Učence in zaposlene bomo spodbujali, da bodo v šolo prihajali na različne trajnostne načine: peš, s skiroji, s kolesom, s šolskim avtobusom, z deljenim prevozom … Analizirali bomo potovalne navade učencev. Izvedli bomo različne igre, učne ure in dejavnosti posvečene trajnostni mobilnosti. Spodbujali bomo razmišljanje, izobraževanje in aktivnosti v smeri trajnostne mobilnosti.

Cilj aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi je sprememba potovalnih navad osnovnošolcev v smeri trajnostne mobilnosti, zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šole, zmanjševanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok, krepitev zdravja, povečanje prihodov v šolo na trajnosten način glede na izhodiščno vrednost.

Predvsem starše učencev prvega triletja lepo prosim, da pomagajo svojim otrokom pri aktivnostih.

 

Dušan Nemec,
koordinator projekta

Dostopnost