9.a

S 30. 3. 2020 bodo navodila za pouk podana v spletnih učilnicah.

Kako učenec/učenka pride do spletnih učilnic? – KLIKNI

 

Navodila za delo v spletni učilnici

________________________________________________________________________________________________

ARHIV

Bližnjice do navodil za pouk na daljavo za posamezen učni predmet

Petek, 27. 3. 2020

27 03 2020 FIZ 9 Električni naboj_poskus dela v spletni učilnici

27 03 2020 Peta ura SLJ 9 na daljavo

27 3 2020 MAT 9 Obdelava podatkov

27 03 GEO9 ALPSKE POKRAJINE

Četrtek, 26. 3. 2020

26 in 27 03 2020 DEUTSCH 9.doc

26 03 2020 KEM 9 Druga ura kemije na daljavo

26 03 2020 BIO 9 Druga ura biologije na daljavo
26 03 2020 BIO 9 Druga ura biologije na daljavo (PPT)

26 03 2020 Šport za zdravje korona

26 3 2020 MAT 9 PREVERJANJE ZNANJA podobnost – sorazmerje – geometrijski elementi

25 3 2020 LUM 9 Prva ura likovne umetnosti na daljavo

Sreda, 25. 3. 2020

25 03 2020 Četrta ura SLJ 9 na daljavo

25 3 2020 ŠPO odbojka 2 (ob lepem vremenu ne pozabi na tek)

25 03 ZGO9 POLOŽAJ SLOVENCEV V KRALJEVINI SHS

25 03 2020 BIO 9 Prva ura biologije na daljavo

25 03 2020 FIZ 9 Poraba elektrike in vode

 

Torek, 24. 3. 2020

24 03 2020 Druga in tretja ura SLJ 9 na daljavo
(PPT za pomoč: 24 03 2020 SLJ 9 SVOJILNI_ZAIMKI24 03 2020 SLJ 9 POVRATNI_SVOJILNI_ZAIMEK24 03 2020 SLJ 9 VPRAŠALNI_ZAIMKI24 03 2020 SLJ 9 KAZALNI_ZAIMKI24 03 2020 SLJ 9 OZIRALNI_ZAIMKI24 03 2020 SLJ 9 Osebni zaimki)

24 3 2020 MAT 9 PREVERJANJE ZNANJA podobnost – sorazmerje – geometrijski elementi

rešitve 23 3 2020 MAT 9 Preverjanje znanja PIRAMIDA in PRIZMA

24 03 2020 IP 789 DIP Opazovanje Lune

24 03 2020 AI3 (9) Mother’s day (mame ne odpirat!)

24 03 2020 AI789 (789) Present simple_+,-

24 03 GEO9 NARAVNOGEOGRAFSKA DELITEV SLOVENIJE

24 03 2020 DEUTSCH 9

24 03 2020 GUM 9 Prva ura pouka na daljavo

24 03 ZGO9 DOLOČITEV SLOVENSKIH MEJA PO PRVI SVETOVNI VOJNI – REŠITVE ZA 23 03

 

Ponedeljek, 23. 3. 2020

23 03 2020 IP OGU 789 Prva ura izbirnega predmeta OBDELAVA GRADIV

23 3 2020 ŠPO uvod-navodila

23 3 2020 ŠPO tedenska – TEK

23 3 2020 ŠPO Prva ura odbojka 1

23 03 2020 KEM 9 Prva ura pouka na daljavo

23 03 2020 RČL 9 Prva ura pouka na daljavo

23 03 ZGO9 DOLOČITEV SLOVENSKIH MEJA PO PRVI SVETOVNI VOJNI (1)

23 3 2020 MAT 9 Preverjanje znanja PIRAMIDA in PRIZMA

23 03 2020 Prva ura SLJ 9 na daljavo